Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dolný Vadičov - zvonica
Lokalita
obec Dolný Vadičov, okres Kysucké Nové Mesto, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Zvonica postavená v 19. storočí. Drevená trámová konštrukcia, ktorá je z vonkajšej strany obmurovaná. Horná drevená časť je krytá stanovou šindľovou strechou. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 330.www.pamiatkynaslovensku.sk