Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dolný Vinodol (Vinodol) - zvonica
Iný názov
Dolný Síleš
Lokalita
obec Vinodol, okres Nitra, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Zvonica je reprezentantom ľudovej murovanej stavby. Bola postavená v roku 1876. Zvon pochádza z 19. storočia. Rekonštrukciou, ktorú realizovalo Občianske združenie Zoulus, nadobudla pôvodnú podobu. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] http://obec-vinodol.sk/kulturno-historicky-potencial/ (19.10.2017)
GPS
48.180364, 18.207352
48°10'49.3"N 18°12'26.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk