Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Domaníky - Kostol sv. Margity Antiochijskej
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Domaníky, okres Krupina, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Neobarokový kostol vybudovaný na staršom základe v rokoch 1928 – 1929 podľa projektov architekta V. Jiránka. Stavbu realizoval staviteľ J. Szilágyi. Ide o jednoloďový priestor s polygonálnym oltárnym uzáverom, pristavanou sakristiou a vstavanou vežou. Presbytérium je zaklenuté lunetovou klenbou. Loď má rovný strop. Na juhu pristavaná obdĺžniková sakristia má rovný strop. Štítové priečelie je členené pilastrami. [1] Veža je krytá zvonovitou strechou, ktorá dosadá na podstrešnú terčíkovú rímsu. Veža má skosené hrany a vytvára na priečelí rizalit. Nad hlavným vstupom je datovanie 1929. Fasády lode člení lizénové rámovanie.
 

Hlavný oltár so stĺpovou drevenou architektúrou pochádza z polovice 18. storočia. Má ústredný obraz sv. Margity Antiochijskej a v nadstavci obraz Najsvätejšej Trojice. Oltár bol opravený v roku 1873 A. Adamským. Bočný oltár sv. Jána Nepomuckého bol pôvodne protestantský neskororenesančný oltár z čias okolo roku 1650. Výmenou stredného obrazu ho prispôsobili rímskokatolíckemu obradu. Obraz svätca pochádza z konca 18. storočia. Obrazy na predele a v nadstavci sú z roku 1650. Oltár je typu protestantských epitafov s hermovitými pilastrami a rozoklaným renesančným architrávom. Socha Madony, ľudová drevorezba, je z roku 1858 od rezbárov Jakuba a Jozefa Szilágyiho. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Domaníky - Kostol sv. Margity Antiochijskej foto © Jana Lacková 6/2017Domaníky - Kostol sv. Margity Antiochijskej foto © Jana Lacková 6/2017Domaníky - Kostol sv. Margity Antiochijskej foto © Jana Lacková 6/2017Domaníky - Kostol sv. Margity Antiochijskej foto © Jana Lacková 6/2017Domaníky - Kostol sv. Margity Antiochijskej foto © Jana Lacková 6/2017Domaníky - Kostol sv. Margity Antiochijskej foto © Jana Lacková 6/2017Domaníky - Kostol sv. Margity Antiochijskej foto © Jana Lacková 6/2017Domaníky - Kostol sv. Margity Antiochijskej foto © Jana Lacková 6/2017Domaníky - Kostol sv. Margity Antiochijskej foto © Jana Lacková 6/2017Domaníky - Kostol sv. Margity Antiochijskej foto © Jana Lacková 6/2017Domaníky - Kostol sv. Margity Antiochijskej foto © Jana Lacková 6/2017
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 331.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 331.
Bibliografia
www.domaniky.sk
GPS
48.264361, 18.990763
48°15'51.7"N 18°59'26.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk