Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Domaniža - Mariánsky stĺp
Lokalita
obec Domaniža, okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Rokokový kamenný stĺp z druhej polovice 18. storočia, so sochou Panny Márie z konca 19. storočia. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 332.
Bibliografia
www.domaniza.skwww.pamiatkynaslovensku.sk