Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
donácie
darovanie pôdy za preukázané služby panovníkoviwww.pamiatkynaslovensku.sk