Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dovalovo (Liptovský Hrádok) - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Liptovský Hrádok, okres Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v rokoch 1851 – 1857. Centrálny priestor so segmentovým uzáverom a vstavanou vežou. Centrála je zaklenutá mohutnou pruskou klenbou, dosadajúcou na ťažké rímsy združených pilierov. Veža je vsadená do klasicistického priečelia a krytá ihlanom. [1]
 

Oltár je z roku 1857 s obrazom Krista na Hore olivovej od Petra Michala Bohúňa. Obraz Martina Luthera je tiež od Bohúňa. Portrét evanjelického kňaza, olejomaľba je z polovice 19. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Dovalovo - Evanjelický kostol foto © Ladislav Luppa 5/2013
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 333.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 333.
GPS
49.048984, 19.763778
49°02'56.3"N 19°45'49.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk