Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Drahňov - Kalvínsky kostol
Reformovaná kresťanská cirkev
Lokalita
obec Drahňov, okres Michalovce, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Luisézny kostol postavený v roku 1836. Je to pozdĺžny priestor s rovným uzáverom a predstavanou vežou. Interiér obieha poschodová empora. Fasáda s dvojradovými oknami je členená podstrešným pásom a lizénami. Na hlavnom priečelí stojí konkávne riešená veža, ktorá sa pripája k štítu lode v mäkkej línii. Masív konkávne prehýbanej veže členený kordónovými rímsami, nárožnými pilastrami a lizénovým rámom, má na prehĺbených plochách krátku horizontálnu pásovú bosáž, ktorá sa strieda s hladkými plochami. Na vykrojenom štíte sú malé amfory. Veža je zakončená zaujímavou prilbou, ktorá dosadá na podstrešnú terčíkovú rímsu. Luisézny vstupný portál má letopočet datujúci stavbu. [1] Na dedinský kostol udivuje svojou výškou a hmotou. [2]
 

Vnútorné zariadenie je z čias stavby kostola. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Opravili ho v rokoch 1955 – 1956. [4] V roku 2004 bol obnovený náter strechy a vonkajšia fasáda. [5]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 334.
[2] www.drahnov.ocu.sk/kultura.php (8.3.2018)
[3 - 4] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 334.
[5] www.drahnov.ocu.sk/kultura.php (8.3.2018)
Bibliografia
www.drahnov.ocu.sk
GPS
48.591722, 21.968222
48°35'30.2"N 21°58'05.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk