Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Drahňov - Pohrebná kaplnka
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Drahňov, okres Michalovce, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistická kaplnka postavená v roku 1881 podľa projektu architekta K. Gerstera. Sakrálna stavba riešená pôdorysne na spôsob chrámu in antis. Architráv tympanónového štítu priečelia stojí na antách i na dvoch iónskych stĺpoch. Fasády sú členené pilastrami a horizontálnou pásovou rustikou. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 334.
Bibliografia
www.drahnov.ocu.sk
GPS
48.591885, 21.969246
48°35'30.8"N 21°58'09.3"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk