Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Drahovce - Kaplnka sv. Cyrila a Metoda
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Drahovce, okres Piešťany, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistická kaplnka postavená okolo roku 1820. Jednopriestorový pozdĺžny interiér s polkruhovou apsidou. Hlavná, polstĺpmi členená štítová fasáda má termálne okno a výklenok so sochou sv. Floriána. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 335.
GPS
48.514704, 17.800447
48°30'52.9"N 17°48'01.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk