Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Drahovce - Kostol sv. Martina biskupa
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Drahovce, okres Piešťany, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Barokový kostol postavený v roku 1777. Rozšírený romantickou prístavbou bočných lodí bol v prvej polovici 20. storočia. Pôvodne išlo o jednoloďový barokový priestor s polygonálnym uzáverom presbytéria a vstavanou vežou. Pri rozšírení bol prestavaný na pseudobazilikálne trojlodie. Interiér je zaklenutý pruskými klenbami. Z hlavnej, volútami uzavretej štítovej fasády vyrastá veža s barokovou strechou, členená – podobne ako celý exteriér – štukovým lizénovým rámovaním. [1] Veža vytvárajúca na priečelí mierny rizalit má skosené hrany a je zakončená barokovou laternovou prilbou, ktorá dosadá na podstrešnú terčíkovú rímsu.
 

Vnútorné zariadenie je romantické, súčasné s poslednou výraznou prestavbou kostola. Na hlavnom oltári sa nachádza obraz sv. Martina biskupa od R. O. Dollingera z roku 1947. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 335.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 335.
GPS
48.518013, 17.804776
48°31'04.9"N 17°48'17.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk