Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Drahovce – socha sv. Trojice
Lokalita
obec Drahovce, okres Piešťany, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistická socha bola zhotovená v roku 1835. Obnovili ju v roku 1886. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] http://obecdrahovce.sk/navstevnik/pamatihodnosti/ (10.3.2018)www.pamiatkynaslovensku.sk