Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dražice - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Dražice, okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol z rokov 1838 - 1842, postavený na mieste dreveného kostola. V sieňovom priestore so segmentovým uzáverom je rovný strop. Predstavaná veža s pilastrovým členením má barokizujúcu baňu. [1]
 

Oltár je klasicistický z prvej polovice 19. storočia so stĺpovou architektúrou, zakončenou segmentovým štítom a novým obrazom od J. Alexyho z roku 1927. Organ je klasicisticky z prvej polovice 19. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 335.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 335.
Bibliografia
www.drazice.sk
GPS
48.436586, 20.064881
48°26'11.7"N 20°03'53.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk