Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Drážovce - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Drážovce, okres Krupina, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol bez veže postavený v roku 1843. Sieňový priestor s oblým oltárnym uzáverom. Interiér má rovný strop a z troch strán obiehajúcu protestantskú emporu. [1] Fasády sú hladké, členené iba obdĺžnikovými oknami.
 

Oltár s stĺpovou architektúrou a rokajovou ornamentikou pochádza z konca 18. storočia. Olejomaľba uprostred je novšia. Renesančná kamenná krstiteľnica na štvorcovom podstavci je z prvej polovice 17. storočia. Organ je klasicistický z roku 1820. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v severnej časti obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 338.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 338.
GPS
48.254870, 18.907917
48°15'17.5"N 18°54'28.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk