Kalvárie a krížové cesty   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dražovce (Nitra) - Kalvária
Lokalita
obec Nitra, okres Nitra, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Súsošie Kalvárie bolo posvätené v roku 1803, nad kryptou stavanou pre nitrianskeho biskupa Františka Xavera Fuchsa, ktorý v Dražovciach pôsobil v rokoch 1787 – 1804. [1]
 

Pieskovcové súsošie je ohradené kamennou balustrádou. Dominantou štvorfigurálnej kompozície je kríž s Ukrižovaným, umiestnený na vyvýšenom postamente, zdobenom klasicistickou ornamentikou s motívom zuborezu a kvapiek. Pod ním kľačí Mária Magdaléna a po bokoch kríža sú na nižších podstavcoch v kontraposte stojace postavy Panny Márie a sv. Jána. Figurálnu časť súsošia charakterizuje pátos zmiernený však stuhnutosťou postáv, narúšanou jedine bohato riasenými rúchami, v intenciách neskorého baroka. Súsošie, datované do 60. rokov 18. storočia, bolo na miesto, kde dnes stojí, prenesené z kamaldulského kláštora na Zobore, ktorý zrušil Jozef II. v roku 1782. Klasicistické architektonické súčasti Kalvárie vznikli určite pri osadení súsošia do jednotne koncipovaného architektonického priečelia krypty a kostola. [2]

Pamiatková ochrana
Reštaurovanie sa uskutočnilo v 90. rokoch 20. storočia. [3]
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý.
Prístup
Súsošie je umiestnené na terasa pred západným priečelí Kostola sv. Františka Xaverského. [4]
Fotogaléria
Dražovce (Nitra) - Kalvária (v pozadí Kostol sv. Františka Xaverského) foto © Jana Lacková 7/2017Dražovce (Nitra) - Kalvária (v pozadí Kostol sv. Františka Xaverského) foto © Jana Lacková 7/2017Dražovce (Nitra) - Kalvária (v pozadí Kostol sv. Františka Xaverského) foto © Jana Lacková 7/2017
Poznámky
[1] ČIČO, Martin – KALINOVÁ, Michaela – PAULUSOVÁ, Silvia et al.: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku. Bratislava: Pamiatkový ústav, 2002. s. 254.
[2 - 4] ČIČO, Martin – KALINOVÁ, Michaela – PAULUSOVÁ, Silvia et al.: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku. s. 254.
Bibliografia
www.nitra.sk
GPS
48.352794, 18.058846
48°21'10.1"N 18°03'31.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk