Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dražovce (Nitra) - Kostol sv. Františka Xaverského
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Nitra, okres Nitra, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1803. Jednoloďový priestor s rovným uzáverom presbytéria, za ním pristavanou sakristiou a vstavanou vežou. Interiér je zaklenutý pruskou klenbou. Fasády sú členené lizénovým orámovaním. [1] Veža je zakončená laternovou prilbou, ktorá dosadá na terčíkovú podstrešnú rímsu.
 

Hlavný oltár sv. Františka Xaverského je klasicistický z roku 1803, so stĺpovou architektúrou a oltárnym obrazom titulárneho svätca. Bočný oltár Panny Márie je klasicistický z roku 1812, stĺpová architektúra v strede s nikou, v nej plastika Panny Márie. Klasicistická kazateľnica zo začiatku 19. storočia má oblý parapet. Klasicistická krstiteľnica zo začiatku 19. storočia je z červeného mramoru. Klasicistické sväteničky zo začiatku 19. storočia sú tiež z červeného mramoru. Organ je klasicistický zo začiatku 19. storočia so šesťdielnou skriňou s pseudoklasicistickou ornamentikou. Zvon z roku 1751 je od bratislavského zvonolejára J. E. Christellyho. [2]
 

Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1967 v inventári kostola spomína kalich zo 17. storočia, tepaný s prelamovaným košíkom. [3]
 

Kostol dal postaviť nitriansky biskup František Fuchs.

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Dražovce (Nitra) - Kostol sv. Františka Xaverského foto © Jana Lacková 7/2017Dražovce (Nitra) - Kostol sv. Františka Xaverského foto © Jana Lacková 7/2017Dražovce (Nitra) - Kostol sv. Františka Xaverského foto © Jana Lacková 7/2017Dražovce (Nitra) - Kostol sv. Františka Xaverského foto © Jana Lacková 7/2017Dražovce (Nitra) - Kostol sv. Františka Xaverského foto © Jana Lacková 7/2017Dražovce (Nitra) - Kostol sv. Františka Xaverského foto © Jana Lacková 7/2017Dražovce (Nitra) - Kostol sv. Františka Xaverského foto © Jana Lacková 7/2017Dražovce (Nitra) - Kostol sv. Františka Xaverského foto © Jana Lacková 7/2017Dražovce (Nitra) - Kostol sv. Františka Xaverského foto © Jana Lacková 7/2017Dražovce (Nitra) - Kostol sv. Františka Xaverského (v pozadí Nitriansky hrad) foto © Roman Hraška 9/2008
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 337.
[2 - 3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 337.
GPS
48.352794, 18.058846
48°21'10.1"N 18°03'31.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk