Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Drienčany - zvonica
Lokalita
obec Drienčany, okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Renesančná zvonica z polovice 17. storočia. Neskôr bola obnovená. Je to samostatne stojaca murovaná stavba so štvorcovým pôdorysom, ktorá má na poschodí drevenú zastrešenú arkádovú ochodzu. Zvonica je zakončená vysokým štíhlym ihlancom, ktorý je pokrytý šindľom. [1] Fasády sú hladké.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na kopci pri kostole.
Fotogaléria
Drienčany - zvonica foto © Ladislav Luppa 9/2016Drienčany - zvonica foto © Ladislav Luppa 9/2016Drienčany - zvonica foto © Ladislav Luppa 9/2016
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 339.
Bibliografia
www.driencany.sk
GPS
48.483133, 20.069116
48°28'59.3"N 20°04'08.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk