Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Drienov - Kostol sv. Šimona a Júdu
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Drienov, okres Prešov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne gotický kostol z prvej polovice 14. storočia. Rozšírený novým presbytériom bol v 15. storočí. Barokovo upravený bol po roku 1749, v roku 1854 opravený a v rokoch 1889 – 1892 reštaurovaný. V roku 1934 bol obnovený a v roku 1954 prebehla generálna oprava. [1]
 

Kostol je pozdĺžna jednoloďová stavba s presbytériom s polygonálnym zakončením, zaklenutým dvoma poľami gotickej krížovej rebrovej klenby s lunetami. Klenba má klinové rebrá s jedným žľabom, ktoré sa vejárovite zasekávajú do steny, pod zasekávaním sú malé dodatočné konzoly so špirálovým motívom. Polkruhový víťazný oblúk tvorí prechod do lode s rovným stropom. [2]
 

Fasáda kostola je hladká, členená oknami a opornými piliermi. Veža je predstavaná a v hornej časti s pôvodným gotickým okienkom. [3]
 

Vnútorné zariadenie je historizujúce z rokov 1889 – 1892. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v južnej časti obce, neďaleko (vedľa) gréckokatolíckeho kostola Nanebovzatia Panny Márie.
Fotogaléria
Drienov - Kostol sv. Šimona a Júdu foto © Viliam Mazanec 9/2014Drienov - Kostol sv. Šimona a Júdu foto © Viliam Mazanec 9/2014Drienov - Kostol sv. Šimona a Júdu foto © Viliam Mazanec 9/2014Drienov - Kostol sv. Šimona a Júdu foto © Viliam Mazanec 9/2014Drienov - Kostol sv. Šimona a Júdu foto © Viliam Mazanec 9/2014Drienov - Kostol sv. Šimona a Júdu foto © Viliam Mazanec 9/2014Drienov - Kostol sv. Šimona a Júdu foto © Viliam Mazanec 9/2014Drienov - Kostol sv. Šimona a Júdu foto © Viliam Mazanec 9/2014Drienov - Kostol sv. Šimona a Júdu foto © Viliam Mazanec 9/2014Drienov - Kostol sv. Šimona a Júdu foto © Viliam Mazanec 9/2014Drienov - Kostol sv. Šimona a Júdu foto © Viliam Mazanec 9/2014Drienov - Kostol sv. Šimona a Júdu foto © Viliam Mazanec 9/2014Drienov - Kostol sv. Šimona a Júdu foto © Viliam Mazanec 9/2014Drienov - Kostol sv. Šimona a Júdu foto © Viliam Mazanec 9/2014Drienov - Kostol sv. Šimona a Júdu foto © Viliam Mazanec 9/2014Drienov - Kostol sv. Šimona a Júdu foto © Viliam Mazanec 9/2014Drienov - Kostol sv. Šimona a Júdu foto © Viliam Mazanec 9/2014Drienov - Kostol sv. Šimona a Júdu foto © Viliam Mazanec 9/2014Drienov - Kostol sv. Šimona a Júdu foto © Viliam Mazanec 9/2014Drienov - Kostol sv. Šimona a Júdu foto © Viliam Mazanec 9/2014Drienov - Kostol sv. Šimona a Júdu foto © Viliam Mazanec 9/2014Drienov - Kostol sv. Šimona a Júdu foto © Viliam Mazanec 9/2014Drienov - Kostol sv. Šimona a Júdu foto © Viliam Mazanec 9/2014Drienov - Kostol sv. Šimona a Júdu foto © Viliam Mazanec 9/2014Drienov - Kostol sv. Šimona a Júdu foto © Viliam Mazanec 9/2014Drienov - Kostol sv. Šimona a Júdu foto © Viliam Mazanec 9/2014Drienov - Kostol sv. Šimona a Júdu foto © Viliam Mazanec 9/2014Drienov - Kostol sv. Šimona a Júdu foto © Viliam Mazanec 9/2014
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 339.
[2 - 4] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 339.
Bibliografia
SABOL, Dominik: Kostol v Drienove. Nové nálezy a zistenia. In: Pamiatky a múzeá, 2018, č. 2, s. 27 - 30.
www.drienov.sk
GPS
48.871476, 21.272900
48°52'17.3"N 21°16'22.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk