Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Drienovec - Kostol sv. Martina biskupa
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Šomody
Lokalita
obec Drienovec, okres Košice-okolie, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol s barokovou retardáciou, postavený v rokoch 1775 – 1780. Počas druhej svetovej vojny bol ťažko poškodený, potom obnovený, ale bez veže. Ide o jednoloďovú stavbu s presbytériom so segmentovým uzáverom a do štítového priečelia neskôr vstavanou vežou. [1]
 

Priestory sú zaklenuté valenou a pruskou klenbou a českou plackou, medziklenbové pásy dosadajú na združené lizény nástenných pilierov. Na západnej strane interiéru je murovaný chór, ktorý sa otvára do lode tromi arkádami a má zábradlie z kovanej mreže. Z pôvodného klasicistického zariadenia sa zachovala iba kamenná krstiteľnica z čias stavby kostoly. Kostol je ohradený múrom, ktorý má klasicistickú bránu s kovanými mrežami zo začiatku 19. storočia. [2] Prvým farárom bol Kajcsa Miklós (1689 - 1712, 24 rokov). [3]
 

Pôvodný zvon bol prinesený po spustošení kostola sv. Ladislava postaveného v lese medzi obcami Drienovec a Debarď, v ktorom sa do roku 1400 konali sväté omše. V roku 1923 boli do obce privezené tri nové zvony vyrobené v Prešove. Počas druhej svetovej vojny jeden z nich zobrali vojaci. V súčasnosti má kostol dva zvony. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Obnova veže sa uskutočnila v roku 1983, obnova interiéru v roku 1986. [5]
 

Sakrálny objekt je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR pod číslom 4653/1.

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v severozápadnej časti obce.
Fotogaléria
Drienovec - Kostol sv. Martina biskupa  foto © Viliam Mazanec 9/2012Drienovec - Kostol sv. Martina biskupa foto © Viliam Mazanec 9/2012Drienovec - Kostol sv. Martina biskupa foto © Viliam Mazanec 9/2012Drienovec - Kostol sv. Martina biskupa foto © Viliam Mazanec 9/2012Drienovec - Kostol sv. Martina biskupa  foto © Viliam Mazanec 9/2012
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 340.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 340.
[3 - 5] www.drienovec.ocu.sk (15.11.2013)
GPS
48.611941, 20.945444
48°0 36' 42.99", 20°0 56' 43.60"www.pamiatkynaslovensku.sk