Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Drienovo - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Drienovo, okres Krupina, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v rokoch 1906 -1907 v historizujúcom slohu na mieste starého kostola, ktorý pochádzal z roku 1773. V obci bola už v roku 1686 artikulárna modlitebňa. Kostol je polygonálne uzavretý sieňový priestor krytý štukovou rebrovou klenbou. Predstavaná veža na hlavnom priečelí je krytá ihlancom. Bočné fasády sú členené prvkami neorománskeho a neogotického slohu. [1]
 

Vnútorné zariadenie je z čias stavby kostola. V inventári je barokový kalich z roku 1722. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 340.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 340.
GPS
48.231020, 19.061620
48°13'51.7"N 19°03'41.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk