Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Drietoma - zvonica
Lokalita
obec Drietoma, okres Trenčín, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Evanjelická zvonica postavená pravdepodobne v druhej polovici 19. alebo začiatkom 20. storočia. Vežovitá stavba v eklektickom slohu na pôdoryse štvorca. [1] Zakončená je ihlanom, ktorý dosadá na trojuholníkové štíty. V hornej časti sú hrany skosené a fasády majú oblúčkový vlys, v spodnej časti fasády člení pásová horizontálna rustika. Zvukové okná sú lomené.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia sa uskutočnila v roku 1918 a 2009. [2]
Súčasný stav a využitie
Stav zvonice je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na evanjelickom cintoríne.
Poznámky
[1 - 2] www.pamiatky.sk (11.3.2018)
Bibliografia
www.drietoma.sk
GPS
48.896433, 17.957766
48°53'47.2"N 17°57'28.0"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk