Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Drňa - Kalvínsky kostol
Reformovaná kresťanská cirkev
Lokalita
obec Drňa, okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol s retardovanými barokovými prvkami postavený v roku 1802 staviteľom J. Fischerom z Rimavskej Soboty. Prestavaný bol v rokoch 1835 – 1840. Je to sieňový priestor s rovným uzáverom a predstavanou vežou. Interiér je zaklenutý tromi poľami českej placky. Po oboch stranách dĺžky priestoru sú murované empory s bohatou štukovou ornamentikou. Exteriér je členený lizénovým rámovaním a podstrešnou rímsou. Veža na poschodí s pilastrami má zvonovitú prilbu, ktorá dosadá na terčíkovú rímsu. [1]
 

Murovaná kazateľnica so štukovou ornamentikou je z prvej polovice 19. storočia. Zvon pochádza zo začiatku 19. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 341.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 341.
Bibliografia
www.obecdrna.sk
GPS
48.263649, 20.115166
48°15'49.1"N 20°06'54.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk