Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Drnava
Lokalita
obec Drnava, okres Rožňava, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne barokovo-klasicistický kaštieľ postavený koncom 18. storočia. Upravený bol v 20. storočí. Je to dvojpodlažný blokový objekt na pôdoryse obdĺžnika so stredným plytkým rizalitom na hlavnej fasáde. Budova má manzardovú strechu. Interiér je krytý podkasanými lunetami alebo plytkými valenými a zrkadlovými klenbami. [1]
 

Kaštieľ vlastnil Štefan Andrássy. Na začiatku 20. storočia slúžil ako úradnícky byt, potom ako škola. Neskôr sa tam nachádzali dielne na šitie odevov. Pamiatka má po necitlivých úpravách po druhej svetovej vojne hladké fasády s nevhodnými švorcovými oknami. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaštieľa je dobrý.
Prístup
Stojí neďaleko Kostola sv. Mikuláša.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 342.
[2] https://sk.wikipedia.org/wiki/Drnava (4.10.2019)
Bibliografia
www.obecdrnava.sk
GPS
48.638648, 20.654174
48°38'19.1"N 20°39'15.0"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk