Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Drženice - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Drženice, okres Levice, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Neskoroklasicistický kostol z roku 1858. [1] Podľa iných zdrojov boli základy kostola položené v roku 1854, dokončený bol v roku 1856 a posvätený v roku 1857. Zvonica bola k nemu primurovaná v roku 1899. [2] Kostol je sieňová stavba so sakristiou a predstavanou vežou. Priestor je zaklenutý štyrmi poľami pruskej klenby s medziklenbovými pásmi. V zadnej časti nad vchodom je drevený chór. Fasády sú hladké. Nové oporné piliere boli pristavané zo statických dôvodov. [3]
 

Oltár je klasicistický z roku 1770 so starším obrazom Poslednej večere, prenesený z bývalej evanjelickej modlitebne z Devičian. Kazateľnica je z roku 1894. Kamenná krstiteľnica je klasicistická z konca 18. storočia. Organ je od J. Nesera z Nového Jičína z roku 1930. Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1967 v inventári kostola uvádza rokokové svietniky, drevorezby z polovice 18. storočia. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 342.
[2] www.drzenice.sk (9.5.2016)
[3 - 4] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 342.
Bibliografia
www.drzenice.sk
GPS
48.286671, 18.696773
48°17'12.0"N 18°41'48.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk