Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dubinné - Kostol Mena Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Dubinné, okres Bardejov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Neoklasicistický kostol z roku 1863. Obnovený bol v roku 1937. Jednolodie s oblým uzáverom a vežou vstavanou do štítového priečelia. Fasády sú členené lizénovými rámami. Nad hlavným portálom je termálne okno. Podstrešná rímsa na veži má trojhranné frontónové výbežky. Veža je krytá ihlancom. [1]
 

Vnútorné zariadenie je z čias stavby kostola. V inventári sú dve barokové plastiky anjelov z druhej polovici 18. storočia a neskorobarokový obraz sv. Anny z konca 18. storočia. [2]
 

Obyvateľstvo v Dubinnom je prevažne rímsko-katolíckeho náboženského vyznania. Územne patrí pod farnosť Kurima. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Obnovený bol v roku 1937. V roku 1968 sa maľoval interiér kostola a bol rozšírený a obnovený „chóruš“. Od jari do septembra 1977 sa uskutočnila vonkajšia rekonštrukcia. Na celý priebeh dohliadal vdp. Jozef Pastir. Posviacka kostola sa konala 11.9.1977. [4]
 

V roku 1994 sa opäť vynovil interiér kostola. Uskutočnila sa inovácia hlavného oltára s obetným stolom. 5. februára 1994 bol oltár posvätený Mons. Bernardom Boberom, pomocným biskupom košickej diecézy. V roku 1997 boli napojené zvony na elektrické ovládanie. V roku 2001 bol kostol opravovaný zvnútra a vykonali sa odvodňovacie práce. Po skončení rekonštrukcie kostola bol slávnostne konsekrovaný Mons. Alojzom Tkáčom, košickým arcibiskupom. V roku 2011 prebehla rekonštrukcia veže a strechy kostola s namontovaním nového medeného plechu. V roku 2012 bola pristavaná nová sakristia. [5]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 343.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 343.
[3 - 5] www.dubinne.sk (1.6.2016)
Bibliografia
www.dubinne.sk
GPS
49.244031, 21.441650
49°14'38.5"N 21°26'29.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk