Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dubnica nad Váhom
Iný názov
Dom služobníctva
Lokalita
obec Dubnica nad Váhom, okres Ilava, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
V blízkosti rozložitého renesančno-barokového kaštieľa je poschodová budova, ktorú miestne nazývajú kaštieľ. Je súčasťou niekdajšieho renesančného areálu dubnického kaštieľa. [1] V Súpise pamiatok na Slovensku z roku 1967 sa objekt tiež označuje ako kaštieľ:
 

Renesančný kaštieľ z prvej polovice 17. storočia. Úpravy prebehli v 18. storočí. Kaštieľ je dvojpodlažná stavba s bočnými krídlami, vybiehajúcimi do uhla. V strednom krídle je vretenovité schodište. Miestnosti sú zaklenuté krížovými a pruskými klenbami. Objekt má hladkú fasádu. [2]
 

Ústredný zoznam pamiatkového fondu Slovenskej republiky uvádza iné informácie. Ide o dom záhradníkov. Dvojpodlažná budova s pôdorysom v tvare písmena U a dvojtraktovou dispozíciou bola postavená v prvej polovici 19. storočia v klasicistickom slohu. Upravovaná bola v rokoch 1835 – 1845. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Obnova sa uskutočnila v roku 1959, 1970 a po roku 1990. [4]

Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je veľmi dobrý. V "kaštieli" sídli hotel.
Prístup
Stojí v centre mesta. Pod kaštieľom 49.
Poznámky
[1] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku. Turistický lexikón. Bratislava: Šport, 1990. s. 75.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 344.
[3 - 4] www.pamiatky.sk (16.7.2020)
Bibliografia
www.dubnica.sk
GPS
48.961950, 18.164719
48°57'43.0"N 18°09'53.0"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk