Múzeá   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dubnica nad Váhom - Dubnické múzeum
Lokalita
obec Dubnica nad Váhom, okres Ilava, Trenčiansky kraj
História
Múzeum bolo zriadené v roku 2005 mestom Dubnica nad Váhom na podnet Historickej spoločnosti Jána Baltazára Magina. V roku 2010 sa Dubnické múzeum presťahovalo do zrekonštruovanej časti dedičného rodového sídla Illésházyovcov. [1]
 

Dubnické múzeum má vlastivedný charakter so zameraním na históriu kaštieľa a rod Illésházyovcov. Objektom záujmu je i história mesta, jeho vývoj, etnografia mesta a regiónu, významné osobnosti mesta (J. B. Magin, A. Mesároš, F. X. Hábel, M. Rešetka...). Vo svojich zbierkach má portréty významných predstaviteľov rodu Illésházyovcov a ďalších majiteľov Dubnického kaštieľa. Vo svojej správe má dve národné kultúrne pamiatky Dubnický kaštieľ a Grottu s vyhliadkovou vežou, ktorá sa nachádza v priľahlom parku. [2]
 

Na poschodí kaštieľa sa nachádzali šľachtické reprezentačné a spoločenské miestnosti, kde majitelia prijímali vzácne návštevy a illésházyovská knižnica, ktorej súčasťou bolo okolo 6000 diel v 8000 zväzkoch, z toho početné vzácne rukopisy pochádzajúce z 18. a 19. storočia, medzi nimi Dubnická kronika v uhorských dejinách. Budovalo ju sedem generácií a konečnú podobu získala za Štefana II. Illésházyho, ktorý bol posledným príslušníkom rodu Illésházyovcov. [3]
 

Pri kaštieli bol vybudovaný rozsiahly francúzsky a potom anglický park. V polovici 18. storočia majitelia založili unikátnu oranžériu s teplomilnými subtropickými rastlinami. Zanikla v roku 1937. Z architektonických doplnkov parku je pozoruhodné kamenné bludisko, pripomínajúce prírodnú jaskyňu - grottu, nad ktorou bola vybudovaná drevená vyhliadková veža. [4]
 

V súčasnosti v Dubnickom kaštieli sídli mestské múzeum, galéria a Mestské informačné centrum. [5]

Kontakt
DUBNICKÉ MÚZEUM
Dubnický kaštieľ
Námestie sv. Jakuba 623/5
018 41 Dubnica nad Váhom

Otváracie hodiny
Utorok – Piatok 13.00 – 17.00 h
Sobota 10.00 – 18.00 h
Nedeľa 13.00 – 18.00 h
Prístup
Nachádza sa v centre mesta.
Poznámky
[1 - 5] www.dubnickykastiel.sk (20.9.2015)
GPS
48.962747, 18.168999
48.962747,18.168999
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk