Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dubnica nad Váhom - Kostol sv. Jakuba
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Dubnica nad Váhom, okres Ilava, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Najstarším archívnym dokladom, v ktorom sa spomína dubnický kostol je listina ostrihomskej kapituly z roku 1276. Kostol bol pôvodne gotický. [1] Barokovo ho prestavali v roku 1754. Veža je zo staršieho kostola, ktorú nadstavali podľa projektu F. Tomašeka z Dubnice po roku 1816. Opravy kostola sa uskutočnili v 19. a prvej polovici 20. storočia. Kostol je obkľúčený murovanou ohradou s barokovou vstupnou bránou. [2]
 

Objekt je typ barokového pozdĺžne pretiahnutého centrálneho kostola so segmentovým zakončením presbytéria, bočnou poschodovou sakristiou a predstavanou vežou. Priestory sakrálnej stavby sú zaklenuté krížovými a pruskými klenbami, ktoré dosadajú na priebežnú rímsu. Farebné okná sú z 19. storočia a novšie od Vincenta Hložníka zo 40. rokov 20. storočia. Nad sakristiou na poschodí je panské oratórium. [3]
 

Hlavný oltár je z roku 1776, barokový baldachýnový s korunou a ranobarokovou sochou Panny Márie, ktorú darovali kostolu okolo roku 1640. Bočný oltár sv. Antona Paduánskeho je neskorobarokový z druhej polovice 18. storočia, uprostred obraz svätca, vo vrchole reliéf najsv. Trojice. Bočný oltár sv. Jána Krstiteľa je neskorobarokový z polovice 18. storočia, na bokoch sú plastiky sv. Anny a Barbory, v strede obraz svätca, v nadstavci reliéf sv. Jána Krstiteľa. Na oboch oltároch sú rokokové kánonové tabuľky z druhej polovice 18. storočia. [4]
 

Kazateľnica je baroková z druhej polovice 18. storočia, na parapete má reliéf Daniela medzi levmi. Krstiteľnica je rokoková, zhotovená na spôsob lavába, z druhej polovice 18. storočia. Súsošie Kalvárie pri triumfálnom oblúku je neskorobarokové, z obdobia okolo roku 1770. V interiéri kostola sú voľné sochy sv. Mikuláša a Vojtecha, z konca 19. storočia. Barokové obrazy – sv. Anna, Ukrižovaný Kristus a sv. František sú z 18. storočia. Relikviáre v podobe skrinky z 18. storočia. Monštrancia baroková z roku 1681, zdobená emailovými obrázkami, vloženými do filigránového orámovania s tepaným dekorom, viedenská práca, pôvodne zakúpená v roku 1783 u klarisiek v Trnave pre kostol v Dubnici. Barokové cibórium z roku 1716 s tepaným reliéfnym figurálnym dekorom. Relikviáre rokokové z druhej polovice 18. storočia, zdobené tepaným dekorom. V oratóriu je baroková tabernákulová skriňa z 18. storočia. [5]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia prebehla v rokoch 1959 - 1961. [6]
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Nachádza sa v severnej časti mesta.
Fotogaléria
Dubnica na Váhom - Kostol sv. Jakuba foto © Jiří Fiedler 7/1972Dubnica na Váhom - Kostol sv. Jakuba foto © Jiří Fiedler 7/1972Dubnica na Váhom - Kostol sv. Jakuba foto © Peter Mikšík 9/2015
Poznámky
[1] www.dubnica.sk (15.12.2015
[2 - 6] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 344.
Bibliografia
www.dubnica.sk
GPS
48.964493, 18.170028
48°57'52.2"N 18°10'12.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk