Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dubodiel - Kostol Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Dubodiel, okres Trenčín, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Kostol z roku 1925. Jednolodie s polygonálnym uzáverom a predstavanou vežou, zaklenuté valenou klenbou s lunetami. Na vonkajšej strane sú oporné piliere. Veža je členená úzkymi lizénami v rytme trojdielneho zvukového otvoru. [1]
 

Prvá písomná správa o existencii kostola v Dubodieli je v urbári Trenčianskeho hradného panstva z roku 1623. V súvislosti s ťažbou hrnčiarskej hliny v chotári obce, od ktorej sa platil 1 zlatý a 50 denárov, sa uvádza, že tento poplatok bol daný na opravu miestneho kostola, o čom kostolníci každý rok sa zaviazali podávať vyúčtovanie provízorovi panstva v Bánovciach. Podľa tejto správy možno predpokladať, že starý kostol v Dubodieli bol postavený už niekedy začiatkom 17. storočia. [2]
 

V marci 1922 staviteľ Juraj Bélik z Nitry navrhol plány nového kostola. Stavebné práce prebiehali celý rok 1922 a 1923. Začalo sa s asanáciou starého kostola. Na jeho mieste sa začal stavať nový kostol. V septembri 1922 pri stavbe strechy sa zrútil krov nad svätyňou a zabil dvoch robotníkov (medzi nimi bol 24-ročný Ján Petrík z Dubodiela a istý 17-ročný Vojtech Abrahám zo Solčian). Kostol bol dlhý 33 metrov a šíroký 10 metrov. Strecha kostola (loď a svätyňa) sa pokryla šindlom a strecha veže plechom. Náklady stavby kostola dosiahli úctyhodnú sumu na vtedajšie časy: 606 756 korún. Ručné práce, furmanky a vozenie dreva si vykonali veriaci svojpomocne pod dohľadom staviteľa Juraja Bélika. Biskup Karol Kmeťko prispel sumou 55 000 korún, členovia urbariátu z Dubodiela 200 000 korún, farár Alexander Gabriel sumou 2 601 korún, gróf Max Attems Gilleis drevom v hodnote 281 100 korún. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 345.
[2 - 3] www.dubodiel.sk (1.6.2016)
Bibliografia
www.dubodiel.sk
GPS
48.762395, 18.104911
48°45'44.6"N 18°06'17.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk