Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dubová - Chrám Narodenia Panny Márie
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Dubová, okres Svidník, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v roku 1845 v duchu neskorého baroka. Jednoloďová stavba s dvojvežovým západným priečelím. Veže majú päťstupňovú barokovú baňu s laternou. [1] Fasáda je členená polkruhovo zakončenými oknami a lizénovým rámovaním.
 

Ikonostas v trojetážovom riešení, za ním je situovaný hlavný oltár so stanovým baldachýnom z prvej polovice 20. storočia. Štyri rokokové svietniky sú z druhej polovice 18. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 345.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 345.
Bibliografia
www.obecdubova.sk
GPS
49.363954, 21.435161
49°21'50.2"N 21°26'06.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk