Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dubové - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Dubové, okres Zvolen, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Neoklasicistický kostol postavený v rokoch 1866 – 1867. Obnovený bol v roku 1900. Vymaľovali ho v roku 1907 a opravili v roku 1925. Halový priestor s obiehajúcou protestantskou emporou a s polygonálnym uzáverom. [1] Veža je vstavaná, krytá ihlancom. Fasáda je členená polkruhovo zakončenými oknami a lizénovým rámovaním.
 

Oltár je z roku 1866, v strede obraz Krista od J. Jordanského z roku 1866. Krstiteľnica a kazateľnica sú z roku 1866. Zvon je z roku 1868 od majsta V. Littmanna z Banskej Bystrice, druhý zvon z roku 1921 od R. Herolda z Chomutova. [2]
 

Okolo roku 1600 bola obec už prevažne evanjelickou. Ako taká bola fíliou matkocirkvi bacúrovskej až do roku 1710. V roku 1866 si dubovskí evanjelici s počtom duší 232 vystavili svoj chrám s nákladmi 5 672 zlatých. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na vŕšku severovýchodne od stredu obce.
Fotogaléria
Dubové - Evanjelický kostol foto © Ladislav Luppa 6/2022Dubové - Evanjelický kostol foto © Ladislav Luppa 6/2022Dubové - Evanjelický kostol foto © Ladislav Luppa 6/2022Dubové - Evanjelický kostol foto © Ladislav Luppa 6/2022
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 347.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 347.
[3] www.dubove.ocu.sk (1.6.2016)
Bibliografia
www.dubove.ocu.sk
GPS
48.505861, 19.047892
48°30'21.1"N 19°02'52.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk