Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dubovec - Kostol sv. Ladislava
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Dubovec, okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne gotický kostol zo 14. storočia. Zbarokizovali ho a znovu zaklenuli v polovici 18. storočia. Renovovaný bol v roku 1837 a 1905. Z gotického kostola sa zachovala celková jednoloďová dispozícia s polygonálnym uzáverom presbytéria a predstavanou vežou. Presbytérium i loď sú zaklenuté valenou lunetovou klenbou. Pri severnej stene presbytéria je obdĺžniková sakristia s rovným stropom. [1] Fasády sú hladké, exteriér presbytéria členia oporné piliere. Veža je krytá ihlancovou strechou.
 

Hlavný oltár je pseudobarokový z roku 1905 s ústredným obrazom sv. Ladislava. Bočný oltár je rokokový a uprostred má obraz z konca 18. storočia. Kazateľnica je rokoková, na rečništi sú plastiky evanjelistov a mriežková ornamentika z polovice 18. storočia. V interiéri sa nachádza aj krstiteľnica s rokokovou skrinkou a na nej súsošie Krstu Krista. Zvon je 18. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Sakrálny objekt bol vymaľovaný v roku 1958. [3]
 

Dubovec - Kostol sv. Ladislava (č. ÚZPF 946/1) - architektonicko-historický výskum - rok 2019. Autori: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. Kristína Zvedelová, PhD.. [4]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Dubovec - Kostol sv. Ladislava foto © Ladislav Luppa 6/2015
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 347.
[2 - 3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 347.
[4] www.pamiatky.sk (25.4.2020)
GPS
48.293093, 20.151627
48°17'35.1"N 20°09'05.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk