Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dúbrava
Lokalita
obec Dúbrava, okres Snina, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Barokový kaštieľ z roku 1763, ktorý dal postaviť rod Vercsenyiovcov. Kaštieľ mal od svojej výstavby množstvo vlastníkov a posledným majiteľom kaštieľa bol gróf Rudolf Serényi z Luhačovíc na Morave. Konfiškácia štátom prebehla v roku 1946 a v roku 1948 bola priestoroch kaštieľa zriadená Správa štátnych lesov Dúbrava. [1]
 

Celý objekt je situovaný v nádhernom 3,5 hektárovom parku s niekoľkými vzácnymi drevinami. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je veľmi dobrý.
 

Kaštieľ začal slúžiť pre sociálne účely prvýkrát v roku 1961, kedy tu vzniká Ošetrovací ústav v Dúbrave s kapacitou 95 prijímateľov sociálnej služby (vtedy zverencov), ktorého koordinátorom bol Krajský národný výbor (KNV) v Košiciach. V roku 1976 sa zariadenie premenováva na Ústav sociálnej starostlivosti. V roku 1998 sa transformovalo na Domov sociálnych služieb. V roku 2002 prechádza DSS v súlade so zákonom o prechode kompetencií do pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja. Zariadenie v roku 2011 prešlo ďalším transformačným procesom a dnes funguje ako Centrum sociálnych služieb Dúbrava, Zriaďovateľom CSS Dúbrava je Prešovský samosprávny kraj. [3]

Prístup
Stojí v strede obce.
Poznámky
[1 - 3] www.cssdubrava.sk (23.7.2013)
Bibliografia
www.cssdubrava.sk
GPS
48.876676, 22.358314
48°0 52' 36.03", 22°0 21' 29.93"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk