Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dúbrava - Chrám Zoslania svätého Ducha
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Dúbrava, okres Snina, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Kostol z roku 1894 postavený v klasicistických tradíciách, ale bez slohového akcentu. Opravený bol v roku 1937. Je to pozdĺžny jednoloďový priestor s oblým uzáverom presbytéria a predstavanou vežou. Interiér má rovný strop. Fasáda je hladká. Veža zastrešená malou cibuľou a ihlanom má nad vstupom letopočet 1937, datujúci opravu kostola. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 348.
GPS
48.876456, 22.355721
48°52'35.2"N 22°21'20.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk