Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dúbravka (Bratislava) - Kostol sv. Kozmu a Damiána
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Bratislava, okres Bratislava, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Barokový kostol z roku 1723 vybudovaný na základoch staršej stavby. Úprava predstavanej veže je z roku 1766, keď bola zmenená aj strecha. Baroková centrála na oválnom pôdoryse je zaklenutá plytkou plackou, postavenou na vstavané robustné piliere, ktoré tvoria bočné nikové priestory. V zadnej nástupovej časti je vstavaný chór s konvexno-konkávnym parapetom. Na južnej strane kostola je sakristia zaklenutá krížovou klenbou. Exteriér kostola je členený pilastrami, ktoré nesú konvexno-konkávne rímsy, z nich vyrastá trup veže s cibuľovitou strechou. Bočné fasády stavby sú hladké. [1]
 

Hlavný oltár je neskorobarokový z konca 18. storočia, stĺpová architektúra s korintskými hlavicami a segmentovým frontónom so zuborezom. V strede oltára je obraz Zmŕtvychvstania a v štíte obraz sv. Trojice. Bočný oltár Panny Márie je barokový, stĺpový, volútového baldachýnového typu z okruhu Donnerovej školy, postavený v polovici 18. storočia. Stĺpová architektúra s korintskými hlavicami s kanelovaným driekom, nesúcimi konkávne vytočenú rímsu s vajcovcom a perlovcom, na ktorej stojí volútový štít s drapériou. Drapéria padá s baldachýnu k oltáru, kde ju držia dvaja anjeli. V strede oltára v barokovom ráme je malý obraz Panny Márie zo strán pridržiavaný dvoma postavami anjelov. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Obec je od roku 1946 spojená s Bratislavou. Kostol stojí v západnej časti obce.
Fotogaléria
Dúbravka (Bratislava) - Kostol sv. Kozmu a Damiána foto © Jiří Fiedler 10/1985Dúbravka (Bratislava) - Kostol sv. Kozmu a Damiána foto © Jiří Fiedler 10/1985Dúbravka (Bratislava) - Kostol sv. Kozmu a Damiána foto © Jiří Fiedler 10/1985Dúbravka (Bratislava) - Kostol sv. Kozmu a Damiána foto © Jiří Fiedler 10/1985Dúbravka (Bratislava) - Kostol sv. Kozmu a Damiána foto © Jiří Fiedler 10/1985Dúbravka (Bratislava) - Kostol sv. Kozmu a Damiána foto © Jiří Fiedler 10/1985Dúbravka (Bratislava) - Kostol sv. Kozmu a Damiána foto © Jiří Fiedler 10/1985Dúbravka (Bratislava) - Kostol sv. Kozmu a Damiána foto © Jana Lacková 1/2016Dúbravka (Bratislava) - Kostol sv. Kozmu a Damiána foto © Jana Lacková 1/2016Dúbravka (Bratislava) - Kostol sv. Kozmu a Damiána foto © Jana Lacková 1/2016Dúbravka (Bratislava) - Kostol sv. Kozmu a Damiána foto © Jana Lacková 1/2016Dúbravka (Bratislava) - Kostol sv. Kozmu a Damiána foto © Jiří Fiedler 10/1985Dúbravka (Bratislava) - Kostol sv. Kozmu a Damiána foto © Jiří Fiedler 10/1985Dúbravka (Bratislava) - Kostol sv. Kozmu a Damiána foto © Jana Lacková 1/2016Dúbravka (Bratislava) - Kostol sv. Kozmu a Damiána foto © Jana Lacková 1/2016Dúbravka (Bratislava) - Kostol sv. Kozmu a Damiána foto © Jana Lacková 1/2016Dúbravka (Bratislava) - Kostol sv. Kozmu a Damiána foto © Jana Lacková 1/2016Dúbravka (Bratislava) - Kostol sv. Kozmu a Damiána foto © Jana Lacková 1/2016Dúbravka (Bratislava) - Kostol sv. Kozmu a Damiána foto © Jana Lacková 1/2016Dúbravka (Bratislava) - Kostol sv. Kozmu a Damiána foto © Jana Lacková 1/2016Dúbravka (Bratislava) - Kostol sv. Kozmu a Damiána foto © Jana Lacková 1/2016Dúbravka (Bratislava) - Kostol sv. Kozmu a Damiána foto © Jana Lacková 1/2016
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 206.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 206.
GPS
48.184745, 17.025193
48°011'05.1"N 17°001'30.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk