Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dúbravka - Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Dúbravka, okres Michalovce, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Neoklasicistický kostol s neobarokovými detailmi postavený v roku 1939. Jednoloďová stavba s polkruhovým uzáverom presbytéria a vstavanou vežou. Interiér je zaklenutý pruskými klenbami, ktoré dosadajú na nástenné pilastre. Veža je situovaná za kulisou poschodového štítového priečelia, spojená so šírkou lode volútovými štítovými krídlami. Osemboký masív veže s terčíkovou podstrešnou rímsou má trojitú barokovú cibuľu s laternou. Vstupný portál s veľkým oblúkom je radiálne rustikovaný a ustupujúco riešený. [1]
 

Vnútorné zariadenie pochádza z čias stavby kostola. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 349.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 349.
GPS
48.637855, 21.890022
48°38'16.3"N 21°53'24.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk