Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dúbravy - Kostol Sedembolestnej Panny Márie
Lokalita
obec Dúbravy, okres Detva, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Neskoroklasicistický kostol postavený v rokoch 1833 – 1834. Opravili ho v roku 1881 a 1948. Jednolodie so segmentovým uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou a kedysi so vstavanou drevenou zvonicou. Priestory sú zaklenuté konchou a pruskými klenbami, zbiehajúcimi sa do štvorcových nástenných pilierov s pilastrami. Trojosová klasicistická fasáda bola členená lizénovým rámom. [1]
 

Hlavný oltár s obrazom Sedembolestnej Panny Márie pod krížom, z roku 1863 od A. Naplmandera. Kazateľnica je klasicistická z obdobia stavby kostola. Zvony pochádzajú z roku 1730 a 1857. [2]
 

Všetci obyvatelia obce boli od počiatku katolíci. Keďže v obci nebol kostol, chodili do očovského kostola a ako cirkevníci patrili pod očovskú faru. [3]
 

Dúbravskí farníci sa v roku 1942 zozbierali na harmónium pre dúbravský kostol. Zo zbierky farníkov bolo kúpených viacej omšových šiat a pluviálov. Pre kostol v Dúbravách bol v roku 1984 zakúpený medený plech. [4]
 

Veža kostola a priečelie boli výrazne zmenené, preto sme sa rozhodli objekt zaradiť medzi zaniknuté pamiatky, nakoľko pôvodná podoba pamiatky už zanikla.

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Ohrada priestoru (olovený plot) okolo kostola v Dúbravách, bola odstránená v roku 1964 a s pomocou veriacich bol urobený nový železný plot. Veriaci dali aj prácu a peniaze. Okolo ohrady sa vysadili tuje. Obetavosť veriacich v Dúbravách bola príkladná. Okrem toho bola urobená za sakristiou malá miestnosť, ako sklad. [5]
 

Oprava kostola sa uskutočnila v roku 1982. V roku 1986 bolo vykonané pokrytie kostola medeným plechom. [6]
 

V roku 1999 sa urobila „menšia“ rekonštrukcia veže a vonkajšieho vzhľadu kostola. [7]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 349.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 349.
[3 - 7] http://www.dubravy.sk/sk/historia/kostol.html (10.3.2018)
Bibliografia
www.dubravy.sk
GPS
48.587366, 19.368732
48°35'14.5"N 19°22'07.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk