Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dulova Ves - Kostol sv. Michala archanjela
Lokalita
obec Dulova Ves, okres Prešov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1819. Obnovený bol v roku 1934. Bola to pozdĺžna jednoloďová stavba s oblým uzáverom presbytéria a do stredu štítového priečelia vstavanou vežou. Presbytérium bolo zaklenuté plytkou konchou. V lodi bola segmentová klenba. Objekt mal hladkú fasádu, nad portálom sa nachádzalo termálne okno. [1]
 

Hlavný oltár bol z čias stavby kostola. Išlo o klasicistický oltár typu triumfálnej brány so stĺpmi po stranách, uprostred s obrazom sv. Michala archanjela. Kazateľnica bola klasicistická z prvej polovice 19. storočia, ľudová drevorezba. Voľný obraz Piety bol z roku 1820. Organ bol klasicistický z prvej polovice 19. storočia. [2]
 

Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1967 v inventári kostola uvádza klasicistické svietniky s festónmi z roku 1819. [3]
 

Po rekonštrukcii v roku 1934 a 1965 dostal podobu, v ktorej s malými úpravami slúžil až do roku 2006. Pôvodný hlavný oltár sa nezachoval, rovnako tak kazateľnica. [4]
 

V roku 2006 sa začala rozsiahla rekonštrukcia, pričom architektonický plán z pôvodného kostola počítal len s vežou. Predchádzajúca loď bola zbúraná, aby ju mohla nahradiť loď širšia a dlhšia. Celková kapacita sa zväčšila a kostol pojme 300 veriacich. Vznikla moderná ohyzdná sakrálna stavba, ktorá naveky pochovala historický kostol. [5]

Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 350.
[2 - 3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 350.
[3 - 4] www.dulovaves.sk/sk/nasa-obec/galeria/rimskokatolicky-kostol-sv--michala (10.3.2018)
Bibliografia
www.dulovaves.sk
GPS
48.955490, 21.301296
48°57'19.8"N 21°18'04.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk