Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dulovce - Trojičný stĺp
Iný názov
Nová Ďala
Lokalita
obec Dulovce, okres Komárno, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Stĺp je z polovice 19.storočia. Kamenný stĺp na dvojitom podstavci so súsoším najsvätejšej Trojice.
Pamiatková ochrana
Obnovený bol v roku 1930.
Prístup
Stojí pred farou.
Bibliografia
www.dulovce.euwww.pamiatkynaslovensku.sk