Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dunajská Streda - Kostol sv. Juraja
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Gotický kostol s neskoršími úpravami. Na súčasnom pôdoryse rímsko-katolíckeho kostola stál v minulosti pravdepodobne drevený kostol. Kamenné základy kostola, hlavná loď, svätyňa a veža boli postavené v roku 1329 v gotickom slohu. [1] Rozšírený bol v roku 1518. Upravovaný bol koncom 17. storočia a koncom 18. storočia. [2] Rozsiahlymi stavebnými úpravami bol kostol v rokoch 1742 - 1743 zrenovovaný v barokovom slohu. Boli zvýšené kostolné múry, postavila sa veža. Barokový architektonický sloh prevláda na stavbe dodnes. [3] Kostol je dvojloďový priestor s presbytériom s polygonálnym uzáverom, zaklenutým pruskou klenbou. Loď má valenú klenbu s lunetami. Bočná neskorogotická loď je zaklenutá rebrovou klenbou, ktorá dosadá na kalichovité a prstencové konzoly. Pristavaná sakristia má krížovú hrebienkovú klenbu. Podvežie je zalenuté krížovou rebrovou klenbou. [4]
 

V presbytériu je stredoveká maľba sv. Mikuláša biskupa a na južnej fasáde Kalvária z konca 14. storočia, reštaurovaná v roku 1955 J. Állom a M. Staudtom. Hlavný oltár s barokovou stĺpovou architektúrou a s ústredným obrazom Nanebovzatia Panny Márie je z konca 18. storočia. Bočné oltáre Piety a sv. Štefana kráľa sú neskorobarokové, rovnakého vybavenia, z konca 18. storočia. Kazateľnica a spovedelnica sú barokovo-klasicistické z konca 18. storočia. Krstiteľnica s malou plastikou Krstu Krista je z polovice 18. storočia. Ostatné vnútorné zariadenie je z konca 19. storočia. [5]
 

V podzemí kostola je hrobka s pozostatkami jednej z najznámejších mestských rodín Pókateleki Kondé. [6]
 

Pri kostole stojí plastika nasvätejšej Trojice, ktorá je neskorobaroková, z roku 1777. [7]
 

Kostol je najstarší cirkevný ale aj historický objekt v meste.

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v centre mesta.
Fotogaléria
Dunajská Streda - Kostol sv. Juraja foto © Jiří Fiedler 10/1978
Poznámky
[1] www.dunstreda.sk (13.7.2014)
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 352.
[3] www.dunstreda.sk (13.7.2014)
[4 - 5] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 352.
[6] www.dunstreda.sk (13.7.2014)
[7] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 352.
Bibliografia
www.dunstreda.sk
GPS
47.992338, 17.616689
47°059'32.4"N 17°037'00.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk