Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dunajská Streda - prícestná socha sv. Mikuláša
Lokalita
obec Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Neskorobaroková socha z roku 1788.
Prístup
Stojí pri kostole.
Bibliografia
www.dunstreda.skwww.pamiatkynaslovensku.sk