Múzeá   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dunajská Streda - Žitnoostrovské múzeum
Lokalita
obec Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, Trnavský kraj
História
Vo svojej zbierkotvornej činnosti sa Žitnoostrovské múzeum zameriava na región Žitného ostrova. Podstatnú časť fondu múzea tvoria predmety národopisné; ďalej sú to zbierkové predmety: historické, archeologické, paleontologické, zoologické a výtvarne diela. V súčasnosti múzeum eviduje 10 626 kusov zbierkových predmetov. Sú umiestnené v dvoch depozitároch: v murovanom depozitári, postavenom v roku 1986 a zrekonštruovanom v roku 2017 a v novo vybudovanom depozitári (2017). [1]
Expozície
Časť zbierkových predmetov je verejnosti sprístupnená v stálych expozíciách múzea. Stála expozícia pozostáva zo 17 tematických celkov. [2] Časť zbierkových predmetov je verejnosti sprístupnená v stálych expozíciách múzea:
 

Žltý kaštieľ v Dunajskej Strede – 13 tematických celkov,
 

Vlastivedný dom v Šamoríne – 3 tematické celky,
 

Vodný mlyn v Dunajskom Klátove – jeden tematický celok. [3]
 


 

ŽLTÝ KAŠTIEĽ
 

Žltý kaštieľ je jed¬nou z najstarších a najzaujímavejších budov mesta. Klasicistický objekt bol postavený v roku 1770 pôvodne v barokovom slohu. Začiatkom 19. storočia bol prestavaný v klasicistickom slohu, budova vtedy nadobudla svoju dnešnú podobu. Ide o dvojpodlažnú obdĺžnikovú budovu so stredným trojosovým rizalitom, členený pilastrami a zakončený vykrojeným štítom. Na rizalite sú vertikálne pilastre s kompozitnou jónskou hlavicou a mušľou. V rizalite taktiež na bočných stranách sú tri okenné osi. Pilastre nesú kladie; nad kladím je nástavec s erbom v strede a so štukovou ornamentikou. Okná sú od seba oddelené lizénami a majú v supraporte a v parapete rímsu, pod nimi je štukový obrazec. Nadokenné rímsy na rizalite sú prehýbané. Fasáda je členená lizénovým rámom a kordónovou rímsou. Na prvom poschodí nad oknami je štuková ornamentika. Na prízemí a na prvom poschodí sú podkasané lunety, nárožia sú bosované. Portál je segmentovo ukončený kamenným ostením a pásovou šambránou. [4]
 

Nachádza sa v severnej časti mesta Dunajská Streda v časti zvanej Pókatelek. V Žltom kaštieli dnes sídli Žitnoostrovské múzeum. [5]
 


 

VÝSTAVNÝ PAVILÓN
 

V areáli múzea sa nachádza samostatný výstavný pavilón, postavený v roku 1986. Výstavná plocha 345 m2 sa využíva predovšetkým na výstavné účely, kde sa ročne realizuje 10–12 vý-stav rôzneho charakteru a tematického zamerania (výstavy výtvarných diel, keramiky, výstavy s národopis¬nou a historickou te¬matikou a pod.). Zároveň ponúka priestory na rôzne kultúrno-výchovné a prezentačné podujatia (konferencie, semináre, ukážky práce ľudových umelcov a remeselníkov, tvorivé dielne s rôznym zameraním a pod.). Pavilón v roku 2015 prešiel kompletnou rekonštrukciou interiéru aj exteriéru (EU fondy). [6]
 


 

VLASTIVEDNÝ DOM V ŠAMORÍNE
 

Nachádza sa v ňom pomerne rozsiahla národopisná zbierka (poľnohospodárske nástroje a náradia, rybárske náčinia), náčinia ryžovania zlata, pamiatky šamorínskych cechov a Horného Žitného ostrova, dokumenty k dejinám mesta Šamorín. [7]
 

Mestský vlastivedný dom v Šamoríne bol otvorený 1. októbra 1976. Od júna 1982 je vysunutým pracoviskom múzea. [8]
 

V roku 1983 bola vybudovaná otvorená hala na umiestnenie rozmernejších poľnohospodárskych náčiní a strojov. V roku 1987 bola v areáli domu postavená tradičná žitnoostrovská pec, kde môže návštevník názorne vidieť tradične pečenie domáceho chleba. [9]
 


 

VODNÝ MLYN V DUNAJSKOM KLATOVE
 

Vodný mlyn v Dunajskom Klátove sa nachádza južne od obce na pravom brehu Klátovského ramena Malého Dunaja. Oko¬lie mlyna – čarovné Klátovské rameno – je štátnou prírodnou rezerváciou. [10]
 

Od roku 1987 je v mlyne zriadená stála expozícia vodného mlynárstva. Vodný mlyn v Dunajskom Klátove je jedinou chránenou technickou pamiatkou okresu Dunajská Streda a je posled¬ným exemplárom vodných mlynov, ktoré sa na Žitnom ostrove kedysi používali. Je to tzv. spodkový mlyn s mlynicou na brehu. [11]
 

Ide o trojpodlažnú oplotenú budovu (sama o sebe je pozoruhodnou stavbou) a obrovské vodné koleso (s rozpätím ramien šesť metrov). [12]
 

V roku 2016 prešiel mlyn a jeho areál úplnou rekonštrukciou (z prostriedkov Nórskeho kráľovského fondu). [13]

Prístup
Žitnoostrovské múzeum
 

Múzejná 202/2
 

929 01 Dunajská Streda
 


 

OTVÁRACIE HODINY
 

utorok – piatok: 09:00 – 12:00; 13:00 – 17:00;
 

sobota: 10:00 – 12:00; 13:00 – 16:00;

Fotogaléria
Dunajská Streda - Žitnoostrovské múzeum (Žltý kaštieľ) foto © Jiří Fiedler 10/1978Dunajská Streda - Žitnoostrovské múzeum (Žltý kaštieľ) foto © Imrich Kluka 1/2010Dunajská Streda - Žitnoostrovské múzeum (Žltý kaštieľ) foto © Imrich Kluka 1/2010Dunajská Streda - Žitnoostrovské múzeum (Žltý kaštieľ) foto © Ľuboš Repta 4/2018Dunajská Streda - Žitnoostrovské múzeum (Žltý kaštieľ) foto © Ľuboš Repta 4/2018Dunajská Streda - Žitnoostrovské múzeum (Žltý kaštieľ) foto © Ľuboš Repta 4/2018
Poznámky
[1 - 2] https://zmds.eu/zbierkovy-fond/ (11.8.2021)
[3] https://zmds.eu/expozicie/ (11.8.2021)
[4 - 13] https://zmds.eu/o-nas/ (11.8.2021)
GPS
47.994436, 17.621796
47°59'40.0"N 17°37'18.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk