Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Duplín - Kostol Povýšenia sv. Kríža
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Duplín, okres Stropkov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Neoklasicistický kostol postavený v roku 1861. Obnovili ho v roku 1948. Je to jednoloďová stavba s polkruhovým uzáverom presbytéria a predstavanou vežou. Presbytérium je zaklenuté konchou. Loď má pruské klenby. Lizénami členené fasády sú zakončené podstrešnou rímsou, ktorá pokračuje na veži ako kordónová. Veža situovaná do štítového priečelia ako stredný rizalit má na čelnej strane okno s kamenným krížom. Podstrešná rímsa veže má trojhranné neúplné frontóny, na ktoré dosadá vysoký ihlan. [1]
 

Historizujúce vnútorné zariadenie pochádza z roku 1861 a 1913. Krstiteľnica z tepaného železa s rozvilinami, špirálami a girlandami je z roku 1913 (ide o secesný naturalizmus). [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 352
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 352.
GPS
49.234731, 21.626014
49°14'05.0"N 21°37'33.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk