Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Ďurčiná - Kaplnka sv. Michala archanjela
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Ďurčiná, okres Žilina, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistická sakrálna stavba z konca 18. storočia. Upravovali ju v 19. storočí. Opravená bola v roku 1959. Do objektu zasahovali aj v 70. rokoch 20. storočia. Ide o jednoloďový priestor s polygonálnym oltárnym uzáverom a predstavanou vežou, ktorá je krytá ihlancovou strechou. [1] Fasády sú hladké, členené polkruhovo zakončenými oknami.
 

Vnútorné zariadenie je pseudohistorické z konca 19. alebo začiatku 20. storočia. Výmaľba pochádza z roku 1959. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 353.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 353.
Bibliografia
www.obecdurcina.sk
GPS
49.06256, 18.65407www.pamiatkynaslovensku.sk