Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Ďurďové - Kaplnka Navštívenia Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Ďurďové, okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Sakrálna stavba z konca 18. storočia. Je to jednoloďová barokovo-klasicistická kaplnka so segmentovým oltárnym uzáverom a strešnou vežičkou. Priestor je zaklenutý valenou klenbou s lunetami. Fasády sú hladké, členené polkruhovo zakončenými oknami. [1]
 

Vnútorné zariadenie je z 18. a 19. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
V rokoch 1988 - 1990 bola rekonštruovaná. Pri kaplnke stojí vzácny topoľ čierny s obvodom kmeňa 470 cm. [3]
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 353.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 353.
[3] www.dcza.sk (29.10.2016)
Bibliografia
www.durdove.eu
GPS
49.030900, 18.498502
49°01'51.2"N 18°29'54.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk