Kúrie   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Ďurkov
Lokalita
obec Ďurkov, okres Košice-okolie, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Neskorobaroková kúria z druhej polovice 18. storočia sa nachádza v strede dediny. Prestavali ju v polovici a rozšírili koncom 19. storočia. Kúria je jednopodlažná budova s nepravidelným pôdorysom, ktorá má na nádvornej časti otvorenú arkádovú chodbu. Stavba mala pôvodne pôdorys v tvare písmena L, ale po rozšírení objektu sa zmenil. Strecha nad hlavnou časťou je manzardová, inde sedlová. V zadnom trakte je pristavaná drevená vyrezávaná secesná veranda. [1] Severná časť bola reprezentačná so spoločenskými priestormi. V južnej časti sa nachádzala kuchyňa s jedálňou. Pod objektom sú veľké pivnice, klenuté tehlovými klenbami. [2]
 

Kúriu dal postaviť viedenský plukovník Endre Rakovszký, ktorý získal majetky za vojenské služby. Rodina ju vlastnila dvesto rokov. [3]
 

Tesne vedľa kúrie na južnej strane stála dvojpodlažná sýpka, ktorú asanovali v 70. rokoch 20. storočia. Za sýpkou bola ovocná záhrada a v nej dominoval skleník. Boli tam aj hospodárske budovy a včelín. Oproti kúrii, za cestou, stál hospodársky dvor s mašťaľami pre dobytok, ošípané a ovčinec. Od kúrie viedla úzka alej západným smerom ku kaplnke a druhá južným smerom do východného kúta areálu, kde stála obrovská smutná vŕba, pod ktorou vyvieral hoscový prameň. Pri ňom stál a dodnes sa zachoval drevený kríž s Kristom. Voda pretekala parkom a napĺňala jazierko. Vedľa kúrie sa rozprestieral veľký park s cudzokrajnými a domácimi drevinami. Park dopĺňali altánok a fontána. [4] Vchod do kuriálneho panstva mal reprezentatívnu bránu s murovanými piliermi, zakončenými kamennými plastickými píniovými šiškami. [5] Na dvore rástli mohutné gaštany. Areál kúrie predstavoval rozsiahly dendrologicko-architektonický komplex. [6]

Pamiatková ochrana
Katastrofa!
 

Ďurkov - kúria (č. ÚZPF 10075/0) - architektonicko-historický výskum - rok 2014. Autorka: Mgr. Kristína Zvedelová. [7]

Súčasný stav a využitie
Po roku 1945 slúžila kúria na obecné účely. Dlhší čas je opustená a chátra. Je v mimoriadne zlom stave. V tesnej blízkosti pamiatky je postavený nový kostol. Vzhľadom na kúriu stavba moderného kostola pôsobí ako päsť na oko. Z druhej strany sú rodinné domy. Pamiatka je zdevastovaná a celé jej okolie je narušené. Pri výstavbe moderných budov sa nerešpektovalo ochranné pásmo pamiatky. Historický objekt zaniká medzi novšími stavbami.
Prístup
Stojí pri ceste v strede obce.
Fotogaléria
Kúria Ďurkov foto © Viliam Mazanec 1/2013Kúria Ďurkov foto © Viliam Mazanec 1/2013Kúria Ďurkov foto © Viliam Mazanec 1/2013Kúria Ďurkov foto © Viliam Mazanec 1/2013Kúria Ďurkov foto © Viliam Mazanec 1/2013Kúria Ďurkov foto © Viliam Mazanec 1/2013Kúria Ďurkov foto © Viliam Mazanec 1/2013Kúria Ďurkov foto © Viliam Mazanec 1/2013Kúria Ďurkov foto © Viliam Mazanec 1/2013Kúria Ďurkov foto © Viliam Mazanec 1/2013Kúria Ďurkov foto © Viliam Mazanec 1/2013Kúria Ďurkov foto © Viliam Mazanec 1/2013Kúria Ďurkov foto © Viliam Mazanec 1/2013Kúria Ďurkov foto © Viliam Mazanec 1/2013Kúria Ďurkov foto © Viliam Mazanec 1/2013Kúria Ďurkov foto © Viliam Mazanec 1/2013Kúria Ďurkov foto © Viliam Mazanec 1/2013Kúria Ďurkov foto © Viliam Mazanec 1/2013Kúria Ďurkov foto © Viliam Mazanec 1/2013Kúria Ďurkov foto © Viliam Mazanec 1/2013Kúria Ďurkov foto © Viliam Mazanec 1/2013Kúria Ďurkov foto © Viliam Mazanec 1/2013Kúria Ďurkov foto © Viliam Mazanec 1/2013Kúria Ďurkov foto © Viliam Mazanec 1/2013Kúria Ďurkov foto © Viliam Mazanec 1/2013Kúria Ďurkov foto © Viliam Mazanec 1/2013Kúria Ďurkov foto © Viliam Mazanec 1/2013Kúria Ďurkov foto © Viliam Mazanec 1/2013Kúria Ďurkov foto © Viliam Mazanec 1/2013Kúria Ďurkov foto © Viliam Mazanec 1/2013Kúria Ďurkov foto © Viliam Mazanec 1/2013Kúria Ďurkov foto © Viliam Mazanec 1/2013Kúria Ďurkov foto © Viliam Mazanec 1/2013Kúria Ďurkov foto © Viliam Mazanec 1/2013Kúria Ďurkov foto © Viliam Mazanec 1/2013Kúria Ďurkov foto © Viliam Mazanec 1/2013Kúria Ďurkov foto © Viliam Mazanec 1/2013Kúria Ďurkov foto © Viliam Mazanec 1/2013Kúria Ďurkov foto © Viliam Mazanec 1/2013Kúria Ďurkov foto © Viliam Mazanec 1/2013Kúria Ďurkov foto © Viliam Mazanec 1/2013Kúria Ďurkov foto © Viliam Mazanec 1/2013Kúria Ďurkov foto © Viliam Mazanec 1/2013Kúria Ďurkov foto © Viliam Mazanec 1/2013Kúria Ďurkov foto © Viliam Mazanec 1/2013
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta a i.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 353.
[2] ČIDEROVÁ, Marta: Fragmenty zo života obce Ďurkov. Ďurkov: Obecný úrad, 1996. s. 33.
[3] ČIDEROVÁ, Marta: Fragmenty zo života obce Ďurkov. s. 33.
[4] ČIDEROVÁ, Marta: Fragmenty zo života obce Ďurkov. s. 32 - 33.
[5] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta a i.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 353.
[6] ČIDEROVÁ, Marta: Fragmenty zo života obce Ďurkov. s. 32.
[7] www.pamiatky.sk (25.4.2018)
Bibliografia
JANURA, Tomáš – ZVEDELOVÁ, Kristína: Kúria rodu Rakovských v Ďurkove. In: Pamiatky a múzeá, 2022, č. 4, s. 31 – 37.
www.durkov.sk
GPS
48.707654, 21.443665
48°0 42' 27.55", 21°0 26' 37.19"www.pamiatkynaslovensku.sk