Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dvorníky (Hontianske Tesáre) - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Hontianske Tesáre, okres Krupina, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1854. Obdĺžniková stavba má sieňový priestor s rovným uzáverom a vstavanou vežou. Interiér má rovný strop a murovaný chór na dvoch pilieroch. Na čelnej fasáde sú pilastre, ktoré nesú trojuholníkový tympanón. Hlavný vchod s kamennou šambránou, ktorý má datovanie rokom 1854. [1] Veža je zakončená ihlanom.
 

Oltár portikového typu je klasicistický z polovice 19. storočia, murovaný, uprostred olejomaľba. Kamenná krstiteľnica je klasicistická z polovice 19. storočia. V interiéri sa nachádza náhrobok zo sivého mramoru, ktorý je neskorobarokový, s nápisom a erbami z roku 1720. Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1967 v inventári kostola uvádza renesančný kalich z roku 1649. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Dvorníky (Hontianske Tesáre) - Evanjelický kostol foto © Jana Lacková 6/2017Dvorníky (Hontianske Tesáre) - Evanjelický kostol foto © Jana Lacková 6/2017Dvorníky (Hontianske Tesáre) - Evanjelický kostol foto © Jana Lacková 6/2017Dvorníky (Hontianske Tesáre) - Evanjelický kostol foto © Jana Lacková 6/2017Dvorníky (Hontianske Tesáre) - Evanjelický kostol foto © Jana Lacková 6/2017Dvorníky (Hontianske Tesáre) - Evanjelický kostol foto © Jana Lacková 6/2017Dvorníky (Hontianske Tesáre) - Evanjelický kostol foto © Jana Lacková 6/2017Dvorníky (Hontianske Tesáre) - Evanjelický kostol (okolo evanjelický cintorín) foto © Jana Lacková 6/2017Dvorníky (Hontianske Tesáre) - Evanjelický kostol (okolo evanjelický cintorín) foto © Jana Lacková 6/2017Dvorníky (Hontianske Tesáre) - Evanjelický kostol foto © Jana Lacková 6/2017Dvorníky (Hontianske Tesáre) - Evanjelický kostol foto © Jana Lacková 6/2017Dvorníky (Hontianske Tesáre) - Evanjelický kostol foto © Jana Lacková 6/2017Dvorníky (Hontianske Tesáre) - Evanjelický kostol foto © Jana Lacková 6/2017
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 355.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 355.
Bibliografia
www.honttesare.sk
GPS
48.197644, 18.928773
48°11'51.5"N 18°55'43.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk