Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dvorníky - Kostol Povýšenia sv. Kríža
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Dvorníky, okres Hlohovec, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kostol postavený v roku 1788 na mieste staršieho sakrálneho objektu, spomínaného v roku 1559. Jednoloďový pozdĺžny priestor s oválnym ukončením presbytéria, pristavanou sakristiou a do západnej fasády vstavanou vežou. Loď je zaklenutá pruskými klenbami s medziklenbovými pásmi na vstavaných pilieroch. Presbytérium má českú placku. Veža tvoriaca na priečelí rizalit je horizontálne členená rímsami na dve poschodia a zakrytá cibuľovitou laternovou strechou, ktorá dosadá na podstrešnú terčíkovú rímsu. [1] Fasády sú členené lizénovými rámami.
 

Hlavný oltár a dva bočné oltáre sú novoklasicistické z konca 19. storočia. Neskororokoková kazateľnica pochádza z konca 18. storočia. Obrazy Krížovej cesty sú z roku 1867. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 355.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 355.
Bibliografia
www.dvorniky.sk
GPS
48.356270, 17.797135
48°21'22.6"N 17°47'49.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk