Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dvory nad Žitavou - Kalvínsky kostol
Reformovaná kresťanská cirkev
Lokalita
obec Dvory nad Žitavou, okres Nové Zámky, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Novoklasicistický kostol postavený v roku 1880. Sieňový priestor s polygonálnym uzáverom a na západnej strane predstavanou vežou. Interiér má rovný strop. [1] Fasády sú členené lizénovým rámovaním. Loď má segmentovo ukončené okná. Veža je zastrešená ihlanom. Nad vstupným portálom sa nachádza združené polkruhom ukončené okno.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 357.
Bibliografia
www.dvory.sk
GPS
47.990173, 18.269141
47°59'24.6"N 18°16'08.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk