Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
emir
arabský alebo turecký knieža, náčelníkwww.pamiatkynaslovensku.sk