Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
empír
obdobie klasicizmu (1800 - 1830). Šíril sa z Paríža do celej Európy. Steny člení na prísne ohraničené polia, ploché tvary nábytku, rovné rámy dverí a nástenných zrkadiel a skromná rímsko–egyptská antikizujúca ornamentika (sfinga, lýra, meandre…), výrazné bronzové kovania.www.pamiatkynaslovensku.sk